Om Ecofiltration Nordic

Kontaktperson

Ecofiltrations uppgift är att se till att alla har tillgång till rent vatten genom att se till att det renas från överskott på näringsämnen, tungmetaller och bakterier. På så sätt hjälper vi som företag till att motverka övergödning och förorening av våra vattendrag.

Det finns ett stort behov av att hitta en annan fosforkälla än befintliga gruvor, samtidigt som övergödning är ett problem. Rent vatten är klassat som en mänsklig rättighet av FN och ett av miljömålen är att skapa kretslopp av resurser. Vi vill bidra till att alla kan ta ansvar för rent vatten och för att ta tillvara på det överskott av näringsämne som finns i vår natur. På Ecofiltration anser vi att alla människor är ansvariga för en god miljö och rent vatten.

Vår vision är att vara en ledande internationell leverantör av reaktivt filtermaterial för att rena förorenat och näringsrikt vatten och ta tillvara på värdefulla näringsämnen utan kemikalier.

Bakgrund

polonite-bags-fixad

I början av 2016 bytte Bioptech AB (publ) namn till Ecofiltration Nordic AB (publ) och reningsverksaffären med Biop® avyttrades. Fokus är nu på att utöka filteraffären från mindre filtreringslösningar till att framåt även omfatta större applikationer som är anpassade för samtliga avloppskällor såsom kommunala avloppsreningsverk, jordbruk och djurfarmer. Ecofiltration levererar fortfarande fosforfilter för enskilt avlopp, läs mer här.

Ecofiltration (under namnet Bioptech) vann 2015 Zennström Green Mentorship Award och blev finalist i Nordic Cleantech Open.

Huvudkontor

Ecofiltration Nordic AB (publ)
Åldermansvägen 19, 3tr
171 48 Solna
SVERIGE

Email: info@ecofiltration.se

Måndag-fredag: 09:00-17:00 (lunch 12-13)
Växel: +46 (0)8-592 510 20

Kontaktperson

 

Kontakta oss