Oczyszczalnie ścieków

Osoba kontaktowa

Szymon Mazur

CEO
szymon.mazur@ecofiltration.se
+48 607 294 549

Przemysłowe oczyszczanie ścieków z technologią filtrów reaktywnych

Reaktywne materiały filtracyjne firmy Ecofiltration można stosować do oczyszczania ścieków przemysłowych z fosforu, szczególnie tam, gdzie ze względu na istniejące instalacje i infrastrukturę konieczne są rozwiązania solidne i niewymagające konserwacji. Materiały filtracyjne można stosować i łączyć w różnego rodzaju zbiornikach, w zależności od części procesu, w której rozwiązania są stosowane. O rozmiarze filtrów decydują wymagania w odniesieniu do stopnia oczyszczania, ilość wody, wpływ na powierzchnię, okresy pomiędzy wymianami i wyzwania logistyczne. W zależności od żądanego stopnia czystości można łączyć różne materiały filtracyjne.

 

Przemysłowe filtry fosforu – doczyszczanie

Filtry fosforu marki Ecofiltration wiążą do 100% fosforu i stanowią naturalną alternatywę dla wytrącania chemicznego, szczególnie w mniejszych oczyszczalniach, gdzie stosowanie środków chemicznych jest niemożliwe. Filtry te pozwalają osiągnąć bardzo niskie stężenie fosforu w ściekach oczyszczonych:  0,1–0,3 mg/l. Filtr jest najskuteczniejszym rozwiązaniem dla małych oczyszczalni, o wymaganiach w zakresie usuwania fosforu 0,5–5 mg/l. Filtr fosforu stosowany jest na końcu procesu oczyszczania ścieków w wersji przenośnej lub stałej, w miarę możliwości z wykorzystaniem istniejących zbiorników.

Wstępne badania wykazały bardzo dobre wyniki: dobry stopień oczyszczenia i zmniejszenie ilości bakterii. Przeczytaj więcej o naszych badaniach, przeprowadzonych w oczyszczalni ścieków w Somerton, w Wielkiej Brytanii.

Obróbka osadów

Istnieją dwa sposoby obróbki osadów. Po odwodnieniu osadu i jego doczyszczeniu można użyć filtra fosforu do redukcji fosforu z odcieku, zawierającego fosfor w wysokim stężeniu. Drugą możliwością jest mechaniczna obróbka osadu z wykorzystaniem drobnoziarnistego materiału filtrującego do stabilizacji i zagęszczenia, co stanowi alternatywę dla wapna i polimerów. Materiał filtrujący jest w stanie związać do 12% swojej masy. Tak wysokie stężenia znacznie zwiększają wartość produktu końcowego, który można stosować bezpośrednio do wzbogacania gleby.

Firma Ecofiltration stale testuje dozowanie i jego efekty na osadach ściekowych różnych typów. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania i propozycje współpracy.

Zmniejszenie ilości bakterii

Materiał filtrujący skutecznie obniża ilość bakterii dzięki wysokiej początkowej wartości pH i powierzchni czynnej. Początkowo usuwanych jest 99,99% niepożądanych patogenów. Filtr doskonale nadaje się do oczyszczalni wymagających prostego rozwiązania o dobrych właściwościach higienicznych. Filtr jednocześnie zmniejsza ilość bakterii i zbiera fosfor. Innymi słowy, wykonuje podwójną pracę.

Filtr przelewowy zintegrowany w procesie oczyszczania ścieków

Wszystkie oczyszczalnie ścieków mają punkty przelewowe w samej oczyszczalni i w sieci kanalizacyjnej, do której odprowadzane są duże ilości nieoczyszczonej wody w wyniku silnych opadów i powodzi. Większość oczyszczalni ścieków nie kumuluje tych wód, co oznacza, że są one odprowadzane do środowiska zupełnie nieoczyszczone. Filtr reaktywny umożliwia zebranie fosforu przed odprowadzeniem wód i wykorzystanie zebranego materiału do wzbogacenia gleby.

Neutralizacja zapachów przy pomocy OdorAway

Firma Ecofiltration oferuje również bardzo skuteczny filtr zapachów o nazwie OdorAway, neutralizujący siarkowodór z pompowni i podobnych obiektów. OdorAway jest znacznie skuteczniejszy od aktywnego węgla i filtrów biologicznych takich jak kora; wystarczy bardzo mała ilość, żeby osiągnąć takie same rezultaty, a filtr ma dłuższą żywotność. Nasycony materiał filtracyjny można następnie wymieszać np. z ziemią na placach budowy i poddać recyklingowi.

Skontaktuj się z Ecofiltration, żeby uzyskać więcej informacji.

Osoba kontaktowa

Szymon Mazur

CEO
szymon.mazur@ecofiltration.se
+48 607 294 549
 
 

Zapraszamy do kontaktu