Rozproszone wymywanie fosforu

Osoba kontaktowa

Szymon Mazur

CEO
szymon.mazur@ecofiltration.se
+48 607 294 549

Wymywanie fosforu z gleby poważnie przyczynia się do eutrofizacji: duże ilości fosforu spływają z terenów uprawnych do rowów melioracyjnych, skąd przedostają się do rzek, jezior i mórz. Największe ilości wody spływają wiosną, kiedy topnieje śnieg i lód, oraz podczas opadów deszczu jesienią. flera-kor2

Nasze filtry przechwytują duże ilości fosforu, zanim dotrze do rowów melioracyjnych, zapobiegając eutrofizacji cieków wodnych. Dodatkową korzyścią jest fakt, że po wymianie wkładu filtrującego przechwycone składniki odżywcze można ponownie wykorzystać na tych samych polach jako nawóz.

Rozproszone wymywanie fosforu

Gospodarstwo rolne wykorzystujące obornik (1)

Nieoczyszczone osady ściekowe oraz nawozy naturalne takie jak obornik mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, ponieważ składniki powodujące eutrofizację, np. azot i fosfor, wymywane są z nich do pobliskich jezior i rzek. Firma Ecofiltration dostosowuje filtry fosforu do obróbki różnych rodzajów wód spływających z płyt obornikowych, pryzm i zbiorników. Jedno z rozwiązań do wychwytywania przepływającego fosforu składa się z wymiennych filtrów instalowanych bezpośrednio w rowach melioracyjnych; dodatkowo można zastosować zbiorniki sedymentacyjne.

p-leaching-pol

Filtry instalowane w rowach (2)

Woda spływająca z gruntów rolnych to jedna z najważniejszych przyczyn eutrofizacji. Filtry zawierające medium Polonite, instalowane bezpośrednio w rowach melioracyjnych, stanowią opłacalny sposób przeciwdziałania eutrofizacji, a jednocześnie umożliwiają wprowadzenie składników odżywczych z powrotem do gleby w charakterze nawozu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (3) 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków można łatwo zmodernizować przez dodanie filtra fosforu – jako trzeciego stopnia oczyszczania – lub przez zainstalowanie gotowej oczyszczalni ścieków z wbudowanym wymiennym filtrem fosforu.

Oczyszczalnie hydrofitowe (4, 5)

Oczyszczalnie hydrofitowe są powszechnie stosowane do oczyszczania ścieków i wód spływających z gruntów rolnych. Z czasem jednak uwięziony fosfor jest uwalniany z osadu. Skuteczność oczyszczalni hydrofitowej w zakresie obniżania stężenia fosforu zależy jednak od struktury terenów zalewowych, na którym się znajduje; ponadto wydajność tych oczyszczalni spada wraz z temperaturą. Uzupełnienie oczyszczalni hydrofitowych o filtry fosforu pozwala nie tylko zwiększyć ich wydajność i zdolność przechwytywania tego pierwiastka, ale też wykorzystać medium filtrujące jako nawóz.

Oczyszczanie cieków wodnych (6)

Wodę eutroficzną można oczyścić, wypompowując ją i przepuszczając przez medium filtrujące. Nasycony fosforem sorbent nadaje się do wykorzystania jako nawóz na gruntach rolnych.

Osoba kontaktowa

Szymon Mazur

CEO
szymon.mazur@ecofiltration.se
+48 607 294 549
 
 

Zapraszamy do kontaktu