Välkommen till Ecofiltration

Ett kemikaliefritt kretslopp av vatten och näringsämnen. Ecofiltration Nordic AB är ett miljöteknikföretag som utvecklar ett reaktivt filtermaterial som renar förorenat och näringsrikt vatten och tar tillvara på värdefulla näringsämnen utan kemikalier. Tillsammans med våra kunder satsar vi på innovation och är lyhörda inför nya behov för att rena samt återvinna både vatten och näringsämnen, så att vi tillsammans kan stoppa övergödning och förorenat vatten, utan kemikalier.

Kontakta oss