Välkommen till Ecofiltration

Ett kemikaliefritt kretslopp av vatten och näringsämnen. Ecofiltration Nordic AB är ett miljöteknikföretag som utvecklar ett reaktivt filtermaterial som renar förorenat och näringsrikt vatten och tar tillvara på värdefulla näringsämnen utan kemikalier. Tillsammans med våra kunder satsar vi på innovation och är lyhörda inför nya behov för att rena samt återvinna både vatten och näringsämnen, så att vi tillsammans kan stoppa övergödning och förorenat vatten, utan kemikalier.

Bytesveckor för fosforfilter i Örebro kommun Läs mer
Fosforfilter som smittskydd Läs mer
Byte av fosforfilter – hur gör jag? Läs mer
Öka investeringarna i avloppsnätet Läs mer
Fosfor på sjöbotten Läs mer
Odörfilter i Sundbyberg Läs mer
Östersjöns cyanobakterieblomning – lästips Läs mer
Replik i SvD Debatt Läs mer
Ny utredning för enskilda avlopp Läs mer
Fosforåterföring från slam – en utblick Läs mer
Polonite® framgångsrikt testat på engelskt avloppsreningsverk Läs mer
Fosforåtervinning med Polonite och Alnarp Cleanwater Läs mer

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ecofiltr/polonite.se/wp-content/themes/ecofiltration2017/functions.php on line 112
?>

Kontakta oss