Fosforåterföring från slam – en utblick

I förra veckan var Ecofiltration på fosforkonferensen ”AbwasserPraxis” i Offenburg söder om Frankfurt i Tyskland. Det var intressant att höra från både tyska och schweiziska presentatörer att det finns ett stort behov av och intresse för fosforåterföring från slam. I Schweiz har det varit förbjudet att sprida slam från avlopp sedan 2006 och samtidigt importerar landet 16 500 ton fosfor om året. Slammet bränns eller deponeras, och fosfor importeras alltså istället för återvinnas. Det finns flera olika lösningar på pilotstadie som ska kunna återvinna fosfor ur slam.

Gemensamt för dessa lösningar är att kemikalier måste tillsättas för att frilägga fosfatjonerna i slammet. Aluminium och järn binder fosfatjonerna hårt. För att kunna frigöra fosfatjonerna måste pH måste sänkas kraftigt efter det kan fosforn fångas upp från slammet, genom att tillföra mer kemikalier. Varför använder vi en sådan lösning med aluminium- och järnsalter från början? Kemikalier som gör att vi sedan måste använda mer kemikalier? Det verkar finnas goda möjligheter för Polonite att vara en del av fosforåtervinning från slam – kemikaliefritt dessutom!

Ett annat tema som togs upp på konferensen, likt i Sverige, är utmaningarna som vi har med mikroföroreningar, dvs exempelvis mikroplaster, tungmetaller, resistenta bakterier och läkemedelsrester. Inte heller här finns klara större lösningar, men vi ser fler och fler piloter som kommer för hantering av även detta. Många av lösningarna är dock energikrävande och behöver skalas upp. Det positiva är att det finns mycket forskning och aktiviteter som pågår, även om vi har en bit kvar att gå. Det ska bli spännande att se var marknaden hamnar och vilka lösningar som etablerarar sig.

Emilia Käck

Läs mer i kategorin: Aktuellt