Fosforfilter enskilt avlopp

Minimalt underhåll, låg driftkostnad och inga kemikalier

Alla fastighetsägare med enskilt avlopp måste rena fosfor från avloppsvattnet. Polonite fosforfilter har många fördelar för fastighetsägaren:

  • Eftersom det är en naturlig produkt slipper fastighetsägaren köpa och dosera kemikalier
  • Filtret har inte några mekaniska delar som kan gå sönder och kräver minimalt underhåll
  • Driftskostnaden är lägre än vid kemfällning då behovet av slamtömning är mycket mindre
  • Genom att mättat filtermaterial kan spridas som jordförbättrings- och gödningsmedel, skapar filtret ett kretslopp för fosfor

Polonite fosforfilter passar alla reningsanläggningar (utom infiltrationsbädd) som har en tydlig utsläppspunkt och kan kombineras med både markbaserade system och minireningsverk. Eftersom Polonite fosforfilter också har en god bakteriereducerande funktion passar det både där kraven på fosforrening är höga och/eller där det finns ett krav på efterbehandling för att minska smittoämnen.

Filtret placeras sist i reningskedjan, det vill säga efter både slamavskiljare och mellanliggande reningssteg. Installation och drift är mycket enkel – det enda underhållet som behövs är byte av filtermassa efter 2-5 års bruk för en normal fastighet. Vi levererar filter till och har kontakt med en stor del av marknadens aktörer.gemensamhetsanl-m-fosforfilter

Byte av fosforfilter

Det mättade filtret räknas som ett hushållsavfall och är därmed ett kommunalt ansvar. Många kommuner tar hand om hela bytet genom en egen renhållningsleverantör. Kontakta renhållningen på din kommun och se vad de erbjuder. Eftersom alla kommuner inte ännu har möjlighet att erbjuda byte, erbjuder Ecofiltration också byte av Polonite fosforfilter. Ett byte inkluderar då nytt filter, borttagande av uttjänt filter, isättning av nytt filter och kretslopp av mättad filtermassa. Bytet utförs av en entreprenör i din närhet som Ecofiltration anlitar på överenskommen tid. Polonite fosforfilter renar även efter att reningskraven passerat, vilket innebär att byta kan planeras i lugn och ro.

Polonite fosforfilter är CE-märkt enligt standarden EN 12566-7:2013. Du kan hitta testresultaten här.

Blanketter och information

  • Ladda ner formuläret för byten här, fyll i och skicka in det till oss.
  • Ladda ner våra Allmänna villkor här.
  • För instruktion om hur du byter fosforfiltret själv, läs mer här.
  • Läs mer om byten och Polonite fosforfilter för enskilt avlopp här.
  • För mått på Polonite säckarna, ladda ner här.

Var köper jag Polonite fosforfilter?

Polonite fosforfilter går att köpa antingen som fristående filtermassa hos grossist eller som en inbyggd del för fosforrening i minireningsverk eller i bioreningsverk. Läs mer om våra återförsäljare.

Läs mer om fosforfilter och enskilda avlopp på Avloppsguiden.se.

 
 

Kontakta oss