Om Oss

Om företaget

Polonite Nordic AB ägs till lika delar av Alnarp Cleanwater Technology AB och Scandinavisk Ecotech AB. Båda ägarbolagen har betydande erfarenhet av att integrera Polonite® i sin respektive avloppsreningssystem sedan många år tillbaka.

Polonite Nordic tog över all Polonite®-baserad verksamhet från dåvarande EcoFiltration Nordic AB i augusti 2019.

Ecofiltration z.o.o. är ett polskt bolag tillfullo ägt av Polonite Nordic AB. Szymon Mazur är dess VD och han är baserad i Wroclaw, Polen. Produktion och försäljning utanför Sverige hanteras från kontoret i Wroclaw.

Försäljning till den svenska marknaden hanteras från Stockholm av Angelica Molander. Ett nätverk av Polonite-partners finns på olika platser i Sverige och nya partners tillkommer vartefter. Via dessa partners kan även privata fastighetsägare köpa nya filter eller beställa ett komplett filterbyte om det erfordras.

Företagets logistikcentral i Våxtorp (Laholm) betjänar den svenska marknaden. 

Välkommen att kontakta oss:

Angelica Molander

Kontakt Sverige
angelica.molander@polonite.se
+46 (0) 8 520 279 79

Szymon Mazur

Managing Director
szymon.mazur@ecofiltration.se
+48 607 294 549