Vad är Polonite® ?

Reaktivt filtermaterial Polonite®

Polonite är ett filtermaterial med verifierat hög förmåga att fånga fosfor. Det är baserat på ett naturligt mineral, opoka, som historiskt har använts bl.a. för att bygga hus. Inget tillsätts och inget tas bort från opokan, utan för att få fram Polonite så krossas och siktas opokan till lagom kornstorlek och materialet hettas sedan upp för att höja pH-värdet. Resultatet är ett filtermaterial med oöverträffad förmåga att fånga fosfor från t ex avloppsvatten, men det kan även användas för att ta hand om fosfor som annars läcker från åkermark (”fosfordiken”). Att fånga fosfor är viktigt men lika viktigt är att Polonite möjliggör den viktiga funktionen att återföra fosforn till produktiv åkermark, dvs att skapa ett kretslopp av den helt livsnödvändiga, men ändliga, resursen fosfor. Med ny Polonite erhålls en nästan 100 %-ig fosforfångst och använd över tid uppnås minst 90 %*. Funktionen är verifierad genom mer än 20 års forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och genom mer än 10,000 Polonite-filter i praktiskt bruk i enskilda avlopp.

Obehandlad Opoka innan bearbetning

Tack vare filtermediets stora aktiva yta, i kombination med ett högt pH, är Polonite också effektivt för att reducera bakterier. 500 kg Polonite har motsvarande effektiva yta som 40 ton vanligt sandmaterial. Tester har påvisat en 99,9 %-ig reduktion av e-coli och intestinala enterokocker.

 

Efter en kortare naturlig torkning av fosformättad Polonite blir den ett välkommet tillskott på åkermarken (sprids med pelletsspridare utan ytterligare efterbehandling). Den infångade fosforn kommer successivt att frisättas när den utsätts för regn och det allra mesta av fosforn är omgående växttillgängligt. Förutom infångad fosfor består denna kretsloppsfraktion av kalk – något som också efterfrågas för åkermarken. Mättad Polonite från enskilda avlopp kommer inte att bidra till spridning av tungmetaller eller andra oönskade ämnen. Givan anpassas till markens behov.

*Fosforreduktionen avgörs väsentligen av det kumulativa vattenflödet som passerat genom materialet men i viss mån också av fosforkoncentrationen i vattnet. Ett Polonite-filter dimensioneras normalt för en livstid på cirka 2 – 4 år. Reduktionsförmågan avtar långsamt och successivt under filtermaterialets livstid.

Mättad Polonite

Polonite® – det naturliga valet! I kort sammanfattning:

  • Ett naturligt förekommande mineral som behandlats för att förstärka dess egenskaper
  • Används huvudsakligen för fosforfångst i avloppsreningssystem
  • Mättad Polonite kan enkelt återföras till åkermark utan annan efterbehandling än naturlig torkning.
  • Effektivt för hög reduktion av bakterier (och odör)

Exempel på tillämpningsområden:

  • Fosforfångst i både små, enskilda, avlopp och större avloppsreningsverk
  • Fosforreduktion från vatten som lämnar åkermark och industrier
  • Gödningsmedel och kalktillskott för produktiv åkermark
  • Jordtillverkning

Innehåll I torr Polonite (viktprocent):

SiO240,2
CaO42,6
MgO0,7
AI2O4,3
Fe2O1,9
K2O0,7
Na2O0,1
Totalsumma90,5

Innehåll i Polonite:

Storlek på pellets2-6 mm
Adsorptionsförmåga Pup to 12% *
Porositet45%
Torr densitet730g/dm3
Initialt pH>12

 

 

 

 

* Teoretisk bindning. Beror på design och användning.

Fosfor är en ändlig resurs som erfordras för allt liv på jorden
- vi behöver ta hand om fosforn mycket bättre!

Tar vårt samhälle fosforutmaningen tillräckligt seriöst?

Fångar vi in fosfor för att kunna återföra till kretsloppet, eller “renar” vi bara bort det ur vattnet, eller ännu värre: ”sopar vi bara problemet under mattan” så att det inte syns – och låtsas att ”markretention” är detsamma som ”rening” och att övergödningen inte är ett väsentligt problem?  

En reflektion: Vissa människor verkar tycka att klimatförändringarna är någon annans problem. ”Mitt lilla bidrag för att minska CO2-utsläppen är så små, så jag överlåter problemet till någon annan – politikerna, grannarna…” Är det samma attityd vi ser för fosforutmaningen?

Läs mer här om skillnaden mellan Fångst, Rening och Retention 

Municipality